ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА

В Учебен отдел се приемат документи за попълване на ограничен брой места по специалностите във Филиала. 

За тези места могат да кандидатстват: 

• некласираните от I и II етап на класирането; 

• незаписаните от I и II етап на класирането; 

• некандидатствалите в ТУ-София, Филиал Пловдив; 

• получилите по-късно диплома за средно образование. 


Учебен отдел - каб. 4424, 4426 и 4427 

тел. (032) 659-565, 569-566, 659-567, 659-568 

 

Календар